แนะนำสุขภาพดีของหมอแอมป์ อย่ากินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น

แนะนำสุขภาพดีของหมอแอมป์ อย่ากินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น

หมอแอมป์ บอกถึงแนะนำการดูแลร่างกายด้วยศาสตร์การชะลอวัยไว้ว่า ห้ามกินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น ไม่ใช่แ ค่ น้ำตาลอย่างเดียว แต่รวมไปถึงอะไรที่มีความหวานหรือน้ำตาลแอบแฝงในรูปแบบต่าง

จำพวก ผลไม้ น้ำอัดลม ชาไข่มุข หรือแม้แต่อาหารที่มีรสหวาน เนื่องจากในน้ำตาลมีส า รที่ไปขัดขวางการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายเวลานอนหลับ

การรับประทานน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น จะส่งผลให้ร่างย่อยน้ำตาลไม่ทัน ในตอนกลางคืนเวลานอน

น้ำตาลที่เหลือจากการย่อยไปขัดขวางการซ่อมแซมร่างกาย ทำให้โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่ได้อย่างไม่สมบูรณ์ การรับประทานน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น จึงไปขัดขวางความเย าว์วัยให้ได้รับการซ่อมแซมไม่เต็มที่

นอนอย่าให้ข า ด หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ในช่วงเวลาที่หลายคนจะเน้นเ รื่ อ งการออกกำลังและการรับประทานอาหารคลีน ทว่าน้อยนักที่จะให้ความสำคัญเ รื่ อ งของการนอน หมอแอมป์ ได้ให้ความ

สำคัญเป็นลำดับต้น ซึ่งหากให้เลือกระหว่าง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร หมอแอมป์จะเลือกให้ความสำคัญกับการนอนมากที่สุด

เพราะ การนอนมีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์เราเป็นอย่างมากในเ รื่ อ งของฮอร์โมน และ การฟื้นฟู

ซ่อมแซมร่างกายในส่วนต่าง หากนอนไม่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายดูดูมีอายุมาก เพราะ ไม่ได้รับการซ่อมแซม ที่สำคัญคือ ต้องนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน จะนอนวันละ 6 – 8 ชม. ก็ได้ แล้วแต่ความ

ต้องการของร่างกายแต่ละคน แต่ต้องนอนให้เป็นเวลา นอนหลับสนิทต่อเนื่อง และ ตื่นให้เป็นเวลา ให้ร่างกายเกิดความเคยชิน ร่างกายก็จะเรียนรู้ได้ว่าจะหลั่งฮอร์โมนเพื่อมาฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายเวลาไหน

หากเรียงลำดับความสำคัญก็คงจะเป็น 1. นอนหลับพักผ่อน , 2. อาหารที่ทาน ( ห้ามกินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น ) , 3. ออกกำลังกาย หากทำทั้ง 3 ข้อนี้ได้ นอกจากจะดูอ่อนกว่าวัยแล้ว ร่างกายจะแข็งแรง และ

สุขภาพดีขึ้นเรื่อยอย่างเห็นได้ชัดเ ล ย และ นี่ก็คือเคล็ด(ไม่)ลับส่วนหนึ่งของ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ที่ได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย

Cr. ขอบคุณเ รื่ อ งราวดีจาก : นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ / https://bit.ly/33z0tOQ