สมุทรสาคร พบติ ดเชื้ อเพิ่ ม 146 ราย

สมุทรสาคร พบติ ดเชื้ อเพิ่ ม 146 รายอ

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครรายใหม่ 146 ราย รวม 3,084 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 109 ราย คนไทย 2 รายและต่างด้าวอีก 107 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 37 ราย เป็นไทย 29 ราย และต่างด้าว 8 ราย ทั้งนี้หายป่วยแล้ว 982 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.84 เสียชีวิตสะสม 1 ราย

จากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตรวจสอบคนใกล้ชิดเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป