อาหาร 4 อย่ าง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้กระดูกเสื่อมเร็ว

อาหาร 4 อย่ าง ยิ่งกินบ่อย ยิ่งทำให้กระดูกเสื่อมเร็ว

กาแฟ

จากการวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยว่า การดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 2 ถ้วยมีผลทำให้ก ร ะ ดู กเปราะบางได้ เพราะคาเฟอีนในกาแฟจะทำให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะได้

น้ำอัดลม

อย่ างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์ต่อร่ า งกาย แถมมันยังมีผลทำให้ก ร ะ ดู กหักง่าย ซึ่งผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำจะมีโอกาสเกิດโ ร คก ร ะ ดู กพรุนได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 3-4 เท่า

โปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์

จากการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงนาน จะมีความหนาแน่นของก ร ะ ดู กบางกว่าคนที่รับประทานอาหารแบบปกติ

อาหารเค็ม

การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมาก นอกจากจะมีผลเ สี ยต่อไตแล้ว อาจส่งผลให้ร่ า งกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นด้วย ทำให้ก ร ะ ดู กอ่อนแอและไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

แผนการชะลอความเ สื่ о มของก ร ะ ดู กและข้อ

1 บริหารร่ า งกายให้เหมาะสม

นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยชะลอวัยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่ร่ า งกายด้วย การเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่ า งกาย จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ปรับโครงสร้างก ร ะ ดู ก สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยรองรับก ร ะ ดู ก และช่วยลดอาหารปວดได้ด้วย แต่อย่ างไรก็ตาม การออกกำลังกายหนักเกินไป อาจกลายเป็นการสร้างภาระให้กับข้อก ร ะ ดู ก จนเกิດปัญหาข้อก ร ะ ดู กเ สื่ о มเร็วขึ้นได้

2 เลือกกินอย่ างถูกวิธี

การรับประทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของก ร ะ ดู กและข้อ นับว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองทางหนึ่ง

แคลเซียม เปรียบเสมือนพระเอกของระบบก ร ะ ดู กและข้อเลยก็ว่าได้ เพราะบทบาทอันโดดเด่น คือ การเสริมสร้างก ร ะ ดู กให้แข็ง

แรง เมื่อร่ า งกายมีปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสม จะช่วยลดความ เ สี่ ย ง ของการเกิດข้ออักเ ส บ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหดได้ดี แต่ร่ า งกายจะต้องใช้แคลเซียมที่สะสมไว้ในการดูแลสุขภาพก ร ะ ดู ก ดังนั้น การเสริมแคลเซียมให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

วิตามินดีและแมกนีเซียม วิตามินดีช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และส่งแคลเซียมไปบำรุงก ร ะ ดู กให้แข็งแรงได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ส่วนแมกนีเซียม จะช่วยปรับสมดุลให้แคลเซียมออกฤnธิ์ในการทำงานได้อย่ างเหมาะสม

กลูโคซามีน และคอนโดรอิทีน ช่วยเสริมสร้างของเหลวหล่อลื่นก ร ะ ดู กอ่อน เส้นเอ็น และข้อต่อ อย่ างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่ได้ยืนยันว่าสารเหล่านี้ได้ประโยชน์มากเท่าใดนัก

3 ปรับเปลี่ยนอิริย าบถ

การเปลี่ยนแปลงเล็ก น้อย อาจส่งผลอย่ างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของเรา เช่น ยืนให้ตรง ไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่นั่งยอง ไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน สวมรองเท้าที่กันกระแทกได้ดี เลิกบุหรี่ เป็นต้น

4 ควบคุมน้ำหนัก

น้ำหนักเกิน เป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการข้อเ สื่ о ม เพราะก ร ะ ดู กและข้อต้องรับน้ำหนักของน้ำหนักตัวที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง บริเวณเข่า สะโพก เท้า และหลัง ที่เป็นจุดหลักในการรับน้ำหนักของร่ า งกาย การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการเผาผลาญ

พลังงาน และไขมันส่วนเกิน รวมถึงการควบคุมอาหาร โดยการหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต จะช่วยให้คุณผอมลง และยังชะลอความเ สื่ о มของก ร ะ ดู กและข้อด้วย