ต้นไม้ 5 ชนิด ปลูกในห้องนอน หลับสนิททั้งคืน

ต้นไม้ 5 ชนิด ปลูกในห้องนอน หลับสนิททั้งคืน

1 ลิ้ น มั ง ก ร

ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม เพราะจะช่วยกรองออ กซิเจนในห้อง และยังช่วยปรับสภาพอากาศทั้งหมดในห้องให้ดีขึ้น และเป็นต้นที่ปลูกได้ง่ายดูแลได้ง่ายดีต่อท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ มีความสวยงามสบายต า มองแล้วรู้สึกผ่อนคล า ย ช่วยเพิ่มอากาศทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้น

2 ต้นไอวี่

เป็นอีกหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้นไอวี่เป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดี ช่วยลดเ ชื้ อ ร าในอากาศที่ทำให้ การห า ย ใจ ติดขัด นอนกรน หรือมีโ ร ค ภู มิ แ พ้ สามารถที่จะทำให้คุณนั้น นอนหลับพักผ่อน ได้หลับสนิทตลอ ดทั้งคืน

3 ด อ ก มะลิ

ถือว่าเป็นอี ก ห นึ่ งต้นไม้ที่มีกลิ่นที่หอม และด อ กมะลิ จะช่วยลดความกังวลได้ดี ปลูกเอาไว้ในห้องนอนจะช่วยให้คุณได้รับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของต้น มะลิ ทำให้คุณนอนหลับได้สนิท ตื่น มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่สดชื่น

4 ลาเวนเดอร์

ถือว่าเป็นอีหนึ่งพืชที่ปลูกได้ง่ายเป็นต้นที่มีน้ำมัน ห อ มระเหยปลูกไว้ในห้องนอน จะช่วยให้เวลากลางคืนจะได้รับกลิ่นหอม และยังช่วยลดความเ ค รี ย ดได้ ทำให้การนอนนั้นสบาย และหลับสนิทมากยอ่งขึ้น ต้นไม้ธรรมชาติที่ช่วยในการนอนหลับพักผ่อนได้ และมีอากาศที่สดชื่น

5 ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้

ว่านหางจระเข้ มีข้ อ ดีหล า ยๆอ ย่ า งเลย เช่นเดียวกับการช่วยปรับอากาศเวลากลางคืนและออ กซิเจน ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้นไป

ที่มา 108archeepparuay