ออมสินใจดี กู้ได้ 10,000-50,000 ไม่ต้องค้ำประกันได้ทุกอาชีพ

ออมสินใจดี กู้ได้ 10,000-50,000 ไม่ต้องค้ำประกันได้ทุกอาชีพ

ถือว่าเป็นข่าวดี ของผู้ ที่มี รายได้ ประจำ และ ผู้ที่ประกอบ อาชีพ อิสระ สามารถขอยื่น กู้เงิน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคาร ออมสิน ได้ออกมา เปิดให้ ประชาชน สามารถ กู้เงิน ผ่าน แอป พลิเคชัน MyMo ของทาง ธนาคาร ออมสิน ได้แล้ว มีประเภท วงเงิน ให้เลือก 2 อย่าง คือ กู้ที่ 10,000 บาท และ กู้ที่ 50,000 บาท

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

คิด ดอกเบี้ย ที่ 0.35% ต่อ เดือน ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ชำระ เงินคืน ไม่เกิน 3 ปี ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน และ ปลอดการ ชำระคืน เงินต้น/ดอกเบี้ย ใน 6 เดือน แรก

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ กู้ได้ สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อ เดือน ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน ระยะเวลา ในการ ชำระ เงินคืน ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ ชำระคืน ใน 6 เดือน แรก

การ อนุมัติ เงินให้กู้ยืม และ ทำ สัญญา จะสิ้นสุด ภายใน วันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่า วงเงิน ใน โครงการ จำนวน 20,000 ล้าน บาท จะหมด

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอกู้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก

ต้องเป็น ลูกค้า สินเชื่อ ของทาง ธนาคาร ออมสิน

เป็นผู้ที่ ประกอบกิจการ รายย่อย และ ทำ อาชีพ อิสระ เช่น อาชีพ ค้าขาย

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ เช่น พนักงาน หรือ ลูกจ้าง เอกชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป

เป็นผู้ ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด-19

มีถิ่น ที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้

ไม่เป็น พนักงาน ธนาคาร ออมสิน

ทาง ธนาคาร ออมสิน จะมีการ พิจารณา คุณ สมบัติ โดยการ ยึด ข้อมูล ของ ลูกค้า ที่เคย ให้กับทาง ธนาคาร ออมสิน จำนวน เงินให้กู้ยืม ให้กู้ ตามที่ จําเป็น และ ความสามารถ ในการ ผ่อน ชําระเงินคืน สูงสุด ได้ที่ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะ เวลา ชำระคืน เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

ให้ชำระคืน สูงสุด ได้ที่ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดการ ชำระหนี้คืนใน 6 งวด แรก ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย
การขอ สมัคร สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

ลงทะเบีย ขอ สินเชื่อ ผ่าน Mobile Banking แอป MyMo
หาก สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ยังไม่เต็ม และ อยากจะขอกู้ วงเงิน ที่เหลือ จะต้อง ขอกู้ ผ่านทาง ธนาคาร ออมสิน เท่านั้น
การอนุมัติ และ แจ้ง การพิจารณา

ธนาคาร ออมสิน จะแจ้งผล อนุมัติ สินเชื่อ ผ่านทาง SMS และ Notification Mobile Banking แอป MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง
หากผ่าน จะต้อง ยืนยัน การทำ สัญญา ใน รูปแบบ E – Contract หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้แจ้ง อนุมัติ ภายใน 7 วัน

5 นักษั ตรดวงรวย เตรียมตัวจับเงินล้าน

5 นักษั ตรดวงรวย เตรียมตัวจับเงินล้าน

เบอร์ 5 ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็น

ช่วงต กต่ำของชี วิตเลย ก็ว่าได้ เเต่บัดดว งของ คุ ณจะเปลี่ ยนเเปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

เเละจะดีต่อเนื่ องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โช คลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใ จ ดว งจะดีอย่ างมาก

ยิ่งเรื่ องของความรักเเล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วง ก็จะพบกับความสุข

ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุ ณเจริญยิ่งขึ้นไป

เบอร์ 4 ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดหสิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย

กับการทำมาค้าขๅย เเต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุ ณ จะได้ปลดห อย่ างเเน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุ ณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใ จ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ยเงิน

ในช่วงเดือน จะทำให้คุ ณได้รับทรั พย์เเไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียว

เเวด วงการเงินของคุ ณ ในปีจะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

เบอร์ 3 ปีมะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปเเล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีเเต่ภาระห สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

เเต่ทว่าดว งของคุ ณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห สิน เตรียมตัวเตรียมใ จรอพบกับ ข่าวดีได้เลย

การทำมาค้าขๅยจาก ที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดการงานของคุ ณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

เบอร์ 2 ปีระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีเเม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ เเละยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค

ประทุเข้ามาเเหลายทาง เเต่เลิกน้อยใ จคิดมาก ได้เเล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห สินของคุ ณ จะหมดไป

ในช่วงไม่เกินกลางปีปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้ นเดือน ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงเเรงสักหน่อย บ อ ก

เลยว่าเป็นเดือนของคุ ณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

เบอร์ 1 ปีกุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อ

เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้ นเดือน เเต่ดว งช ะต าของคุ ณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห ปลดสิน

จากการที่คุ ณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง โช คช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุ ณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ

ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยเเละนอกจากจะได้ปลดห เเล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเ สี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ

บุญหล่นทับ 4 ราศี รับโชคเต็มๆ มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินทองปลายปี 63

บุญหล่นทับ 4 ราศี รับโชคเต็มๆ มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินทองปลายปี 63

ราศีกรกฎ – บุญหล่นทับ รับโชคเต็มๆ

เป็นช่วงขาขึ้นทางเรื่องเงินทอง สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินทอง ของรางวัล ของล้ำค่า บางคนก็ได้เงินมาง่ายๆ ฟรีๆ ฟลุ๊คๆ โดยไม่ต้องเหนื่อยแรง พ่อค้าแม่ค้าก็ยิ่งทำการค้าได้กำไรงาม ตลอดจนการเสี่ยงโชคชาวราศีกรกฎก็ดวงขึ้นกว่าใครๆการสอบและการ

แข่งขันจะผ่านแบบชนะใสๆ ใครอยากจะเปลี่ยนรถ ก็จะได้รถที่คุ้มค่าคุ้มการลงทุน ใครซื้อรถใหม่เลขทะเบียนรถก็จะนำโชคมาให้เจ้าของ

 

ราศีเมษ – การงานก้าวหน้า คำเจรจานำโชค

มีฝีมือในการทำงานดีอยู่แล้ว และช่วงนี้งานก็เข้ารูปเข้ารอยดี ประสบการณ์ในการทำงานมีดีพอที่จะทำให้คุณเดินหน้าต่อจะได้ขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหาร เป็นใหญ่เป็นโตขึ้น ใครที่กำลังรองานอยู่ งานที่กำลังจะเข้าไปทำต้องเป็นงานที่ดูแลลูกน้องมากเป็นระดับ

หัวหน้าหรือมีตำแหน่งสูง สิ่งที่คุณควรจะมีในวันนี้คือต้องเพิ่มความสามารถในการมองภาพรวม มองเป้าหมายให้ชัด ตัดสินใจต้อง

แม่นยำชัดเจนและเด็ดขาด นอกจากนี้ งานขาย งานเกี่ยวกับคำพูดการสื่อสารไม่ว่าจะนอกหรือในประเทศเป็นไปได้อย่างดี

ราศีมิถุน – ปรับตัวให้ไว วางแผนให้ดี ข่าวดีกำลังมา

ประสบการณ์เก่าๆ ตามมาหลอกหลอน อาจจะมีความเจ็บปวดผิดพลาดบางอย่างในเรื่องการลงทุน การจัดการปัญหาเรื่องเงินทอง ทำให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจ หรือบางคนอาจระแวดระวังจนเกินไปจนกลายเป็นการมองโลกในแง่ลบ จึงสร้างเงื่อนไขต่างๆ มีข้อแม้

มากจนเกินไป ลองเปลี่ยนแปลงตนเอง ยืดหยุ่นมากกว่านี้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้รวดเร็ว แล้วจะได้เห็นโอกาสดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ราศีสิงห์ – เผื่อแผ่แบ่งปัน การงานจึงขับเคลื่อนไปได้

กำลังอยู่ในช่วงงานหนัก งานล้นมือ ภาระมาก ให้ถือเสียว่าเป็นช่วงเวลาอดทน ฝึกฝน ฝึกฝีมือ เมื่อเกิดความชำนาญ ได้ปัญญาได้

ประสบการณ์มาไว้กับตัวมากพอ จะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นตามมาเอง หลายคนก็ทำงานที่เป็นธุระของตนเองเสร็จแล้วกำลังจะส่งต่องาน/ส่งต่อ

สินค้าไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อๆ ไป แต่ก็ถูกเบรก ไม่ได้รับการอนุมัติ งานสะดุดติดขัดล่าช้า ทำให้ต้องดองงาน ถืองานไว้กับตัว ปรับใจให้เป็นปกติและจงอดทนรอเวลาที่เหมาะสมที่โอกาสกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา เอื้อเฟื้อแด่ผู้ขาดโอกาสให้มาก เมตตาต่อคนรอบตัว จะทำให้อุปสรรคคลี่คลายได้เร็วขึ้น

หมอดูเผย 4 ปีนักษัตร ดวงชะตาดี เงินทองเข้าหาไม่ขาดสาย

หมอดูเผย 4 ปีนักษัตร ดวงชะตาดี เงินทองเข้าหาไม่ขาดสาย

หมอดูเผย 4 ปีนักษัตร ดวงชะตาดี สวนกระแสชาวบ้าน เงินทองที่แห้วไปจะได้กลับมา ความรักที่เลิกราจะได้กลับคืน สุขภาพที่ทรุดโทรมจะหวนคืน ดวงดีดวงเฮง เงินเข้ารัว อีกครั้งคอนเฟิร์มพ้นทุกข์

ปีฉลู

สำหรับคนเกิดปีนี้ นับว่าโชคดีมีชัย เพราะดวงดีสวนกระแส มาแรงฟื้นตัวได้เร็วกว่า คนเกิดปีอื่นๆ โดยเฉพาะหากจับทางธุรกิจค้าขาย สิ่งของเกี่ยวกับอาหาร การกิน ก็จะมีเงินไหลมา เทมา ขายหมดทุกวัน

ปีขาล

หากที่ผ่านมาคุณไม่ใช่คนโลภ ไม่ชอบสะสมเงินทองมากมายอะไรนัก และชอบชีวิตที่สบายใจ ประมาณว่าความสุขมีได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างทนทุกข์แล้วค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขมาชดเชยทีหลัง หากคุณเป็นคนแบบที่กล่าวมา เบื้องบนพออกพอใจ อยากสนับสนุนให้คุณได้เจอโชคใหญ่ มีเงินทองมากองบนโต๊ะให้

ปีมะโรง

คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี คู่ครองจะนำเงิน นำทองมากองให้ช่วงนี้ เขาจะเป็นคนที่เอาโชค เอาลาภ เอาธุรกิจดีๆ ทำให้คุณฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนอื่นๆ ในตอนนี้ ขอให้เชื่อมั่นในตัวคู่ครองของคุณ

ปีวอก

มีเกณฑ์ที่จะมีโชค ได้ลาภ การการเสี่ยงดวง ขอให้เชื่อมันในสิ่งที่ตนเองทำมาตลอด เบื้องบนเปิดทางให้แล้ว ปราถนาสิ่งใดก็จะสมหวังทั้งหมด เพราะถึงเวลาของคุณแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูล spyingbiz.com

ธนาคารกรุงไทยให้กู้ยืม สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทยให้กู้ยืม สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท

ข่าวดีมากๆ ที่ทางธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับอาชีพเจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อย สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท เลยทีเดียว

บริการดีๆ จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ให้ยืม สำหรับ อาชีพ ที่บอกเลยว่า น่าสนใจเอามากๆ โดยมีจุดเด่นคือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และ บุคคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย

แถมยังมีดอกเบี้ยที่ถูกใจเอามากๆ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลย

จุดเด่น ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก กรุงไทย

ให้กู้ยืมได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือน กับ ธนาคารกรุงไทย ก็ได้
เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไป ก็ขอสินเชื่อได้
จุดเด่นๆก็คือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน อีกด้วย

คุณสมบัติ ผู้ขอกู้ ยืมเงิน สินเชื่อ

มีรายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

หากเป็น เจ้าของ กิจการ รายย่อย ต้องมี รายได้ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีการ เปิดร้าน ไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป
จะต้อง ไม่มี ประวัติ ที่ เสียหาย ทางด้าน การเงิน และ ไม่มี หนี้สิน

เอกสาร การสมัคร ขอสินเชื่อ

สำเนา บัตร ประชาช

สำเนา ทะ เบียน บ้าน

บัตร ประ จำ ตัว พนัก งาน 

ถ้ามีต้นฉบับ หนังสือ รับ รอง ราย ได้ หรือ สลิป เงินเดือน ในเดือน ล่าสุด หรือ ต้นฉบับ หลัก ฐาน แสดงรายได้ ที่น่า เชื่อถือ

Statement ในการขอสินเชื่อ

บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และ สำเนา หนังสือ รับรอง การ จด ทะเบียน ถ้ามี หรือ สำเนา ทะ เบียน การ ค้า ถ้ามี

5 วันเกิ ด เ ต รียมจั บเงิ นล้ าน โ ช คล าภถ า มหา

5 วันเกิ ด เ ต รียมจั บเงิ นล้ าน โ ช คล าภถ า มหา

คนที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

การงานก้าวหน้าไปเรื่อ ย ทำให้มีเ งิ นใช้เยอะขึ้นทรัพย์สินเยอะขึ้นร่ำຣวຢชีวิตดีมีความสุขหากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่มาเร่ข า ยใกล้ห้างสร รพสินค้า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเ งิ นเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก

แถมมีเ งิ นเหลือเก็บก้อนโต และด ว งชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี ที่ด ว งชะต าหนุนด ว งให้มีทรัพย์ มีมรดกมีบ้านมีรถพ้นเคร าะ ห์หมดเ รื่ อ งไม่ดี มีแต่โ ช คดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมของท่านที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี จะได้โ ช คลาภอย่างแน่นอนให้เก็บด ว งนี้ไว้แล้วจะได้พบเจอ

วันศุกร์

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่ า วดีจากการลงนามว่าจ้าง จะเกิ ดความสำเร็จในการค้าหรือ การค้าข า ยกับชาวต่างชาติ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง โ ช คหากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่ผอ มสูงมาเร่ข า ย แล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้อย่าปฎิเสธ ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินมีเ งิ นซื้อรถมีเ งิ นปลูกบ้านหลังใหญ่ครอบครัวมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบากอีกต่อไป

คนเกิ ดวันอังคาร

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองมีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย

และทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เ งิ นหลักล้านปลดหนี้ปลดสินและมีทรัพย์สินร่ำຣวຢอ่ า นแล้วดี แ ช ร์ เก็บไว้นะเป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดี ในชีวิต โ ช คลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนเกิ ดวันเสาร์

มีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีเ งิ นเดือนเพิ่มขึ้น แผนชีวิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์จะคอ ยคุ้มครองช่วยเหลือ ทำบุญบ้างทำทานบ้าง จะได้มีบารมีเยอะขึ้น เก็บโ ช คด ว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะ ห์เจอความสุขเ งิ นทองในชีวิตสาธุ

วันอาทิตย์

ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิงผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำความโ ช คดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง โ ช คหากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้อนามัยหรือสถานพย าบาล ลองหยิบสักใบ

ด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเ งิ นก้อนโตเก็บในบัญชี มีเ งิ นดาวน์รถ หรือเอาไปโปะค่างวดรถหมดหนี้หมดสินได้ หากมีคว ามเชื่ටในเ รื่ อ งของโ ช คชะต าต ามวันเกิ ด ขอให้เชฟด ว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี สาธุ สาธุ

 

 

ใครอยู่กลุ่มนี้ ไม่ต้องกู้ 50,000 ให้เสียเวลา ธนาคารตอบชัด ไม่ผ่านแน่นอน

ใครอยู่กลุ่มนี้ ไม่ต้องกู้ 50,000 ให้เสียเวลา ธนาคารตอบชัด ไม่ผ่านแน่นอน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการปรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงบุคคลที่กู้สินเชื่อไม่ผ่านนั่นก็คือกลุ่มที่เคยกู้ช่วง cv 10,000-50,000 ครั้งที่แล้ว

 

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

ด่วน ไม่ต้องไปธนาคาร ยื่นกู้ผ่านมือถือได้แล้ว 50,000 บาท

ด่วน ไม่ต้องไปธนาคาร ยื่นกู้ผ่านมือถือได้แล้ว 50,000 บาท

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน นาย วิทัย รัตนากร เผยว่า ภายใต้นปี 64 ทางธนาคารออมสิน จะทำการ เปิด โครงการ ปล่อย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ผ่านทาง โมบาย แบงกิ้ง Mobile banking แอปพลิเคชัน Mymo เพื่อที่จะ ออกมาสู้ กับบรรดาหนี้นอกระบบและสถาบันการเงินรายย่อย Micro finance ภายใต้ แอปพลิเคชัน MYMO ที่ใน ปัจจุบัน มีผู้ใช้ แอปพลิเคชัน Mymo มากกว่า 8 ล้านคน

ซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น แอปพลิเคชัน MYMO นั้นทำได้แค่ ตรวจสอบ การทำ ธุรกรรม ทางการเงิน เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้มี การทำธุรกรรม ในรูปแบบของการขอเงินให้กู้ยืมผ่านแอป

การขอเงินให้กู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งแรกในระบบ ของทางธนาคารออมสิน โดยผู้ที่ขอกู้นั้นไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารอีกเพราะจะมีการยืนยัน ตัวตน ในการ ขอ สินเชื่อ บน โทรศัพท์ มือถือ ได้ใน ทันที

รวมไปถึง การซื้อ ข้อมูล จาก ธนาคาร อื่น เพื่อ พิจารณา การอนุมัติสินเชื่อเงินให้กู้ยืม เมื่อทาง ธนาคาร อนุมัติ เงินให้กู้ยืม แล้วการลงนามสัญญาจะเป็นไปในลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้

ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ภัยทางเศรษฐกิจโดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

จำนวนเงินให้กู้

ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ผู้มีรายได้ประจํา ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

หมายเหตุ : สำหรับใครที่กำลังต้องการกู้เงิน หรือมีญาติพี่น้อง คนรู้จักกำลังจะยืมเงินคุณสามารถแชร์ข่าวนี้ได้เลย เพราะตอนนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้เงินโดยยื่นผ่านมือถือได้ง่ายๆ แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน แถมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยสินเชื่อที่ว่านี่ก็คือ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากอนุมติเงินกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาท วงเงินปล่อยกู้รวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

คนเกิ ดวันต่อไปนี้ คนใกล้ตั วจะ นำพาโช คมาให้ ร ะ วั ง รวยไม่รู้ตั ว

คนเกิ ดวันต่อไปนี้ คนใกล้ตั วจะ นำพาโช คมาให้ ร ะ วั ง รวยไม่รู้ตั ว

คนที่เกิ ดวันเสาร์

ช่ ว งนี้กำลั งรู้สึกท้อแท้ใจกับการทำง า นที่แ สนเหน็ดเ หนื่อ ย แต่ไม่ช้าไม่น า นมั นก็จะก้าวผ่ า นพ้นไปเพี ย ง

แต่ต้องจับจังหวะร ะย ะเว ล าให้ถูกต้อง มีโอก า สที่ดีมีโอกาสที่จะได้แ ส ดงผลงานให้เป็นที่ประจั ก ษ์ ให้เป็น

ที่คนอื่นได้รั บรู้ค วา มสามารถของตนเอง จังห ว ะนี้แห ล ะเป็นจังห ว ะที่จะได้เพิ่มพูนกำลังทรั พย์ในอนาคต

มีโอกาสที่จะได้รับการแ ต่งตั้งห รื อเลื่อนขั้นเงิ นเดือนในโอก าสถัดไป

คนที่เกิ ดวันศุกร์

เ รื่ อ งของการงานนั้นแม้ว่าช่ ว งนี้ยังไม่เข้าที่เ ข้ าทาง 100% แต่ก็กำลั งจะดีขึ้ นเรื่อยและอีกไม่กี่วัน ด ว งใน

เ รื่ อ งของการทำงานก็มีโอก า สที่จะเพิ่มพูนมากกว่าเ ดิ ม และมีโอกา สที่จะได้รับเ งิ นมากกว่าเดิมอีกด้วย

ในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้นช่ วงนี้จะเป็นช่วงที่หาเ งิ นย ากลำบากพอสมค วร มีหลายอย่ างได้เปลี่ยนแปลง

ไปจนทำให้คุณรู้ สึ กว่าท้อแท้และหมดกำลังใจ แต่สิ่ งเห ล่ านี้กำลังจะก้ าวผ่า นไปด้วยความสามารถของตัวคุ ณ

เองเท่านั้น ทุกอย่ างกำลังจะเ ริ่ มดีขึ้นเรื่อ ยจะต้องใช้ค วา มสามาร ถและเวลา

คนที่เกิ ดวันอังคาร

ด วงของคุณในเ รื่ อ งของการทำงานกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอก า สที่จะประสบความสำเ ร็ จสูงยิ่งในช่วง 3 วันต่อ

จากนี้เท่านั้นทำอะไรก็จะเริ่ มดีขึ้นไปเรื่ อยเรื่อย มีทั้งในเ รื่ อ งของการเ งิ นจะต้องมีความพย าย ามมา กเป็น

พิเ ศ ษ จะได้รับโ ช ค 2 ต่อ3ต่อ กันเลยทีเดียวในช่ ว งของต้นเดือนหน้านี้

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์

ช่วงนี้อี กทั้งยั งต้องร ะมัดs ะวั งเ รื่ อ งของปัญหาเอกสารการเงิ น มีโอก า สที่จะทำบ างสิ่ งบ างอย่ างที่ไม่เรียบร้อย

และก่อเกิดปัญหาได้ ในเ รื่ อ งของการเงิ นแ ล้ วนั้นจะมีโช คเกี่ยวกับตัวเ ล ขเข้ามาเกี่ ยวพั น ในช่วงของกลาง

เดือนมีโอก า สที่จะได้พบเจอโช คเ ป็นชุดใ ห ญ่ เตรียมกระเป๋ารับทรั พ ย์รับเงิ นไว้ได้เลย

ที่มา : https://bit.ly/38BDCVr

3 วันเกิดต่อไปนี้ เงินทองเข้าหา รับทรัพย์ก้อนใหญ่

3 วันเกิดต่อไปนี้ เงินทองเข้าหา รับทรัพย์ก้อนใหญ่

 คนเกิ ดวันอาทิตย์

สำหรับคนเกิ ดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะย าน เข้าใจชีวิตตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็มักจะไม่ลืมเป้าหมายของตัวเองฉะนั้นจึงส่งผลให้คนเกิ ดวันอาทิตย์ประสบความสำเร็จโชคดีสำหรับคนเกิ ดวันอาทิตย์ไม่ใช่เ รื่ อ งของโชคลาภเ งิ นทอง

หรือสลากรางวัล แต่โชคดีของคนเกิ ดวันอาทิตย์คือมักจะเจอผู้ใหญ่ใจดีคอยเสนอโอกาส ขอให้งานทำ ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจ

สำคัญจากผู้ใหญ่ ให้ความไว้วางใจในการดูแลการค้าการขายธุรกิจ ส่งผลให้คนเกิ ดวันอาทิตย์นั้นที่เป็นคนยึดมั่นในการทำตัวเองให้น่าเชื่อถือมากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

คนเกิ ดวันศุกร์

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทำงานเก่าหรือเป็นคนรู้จักพี่ไม่ได้เจอกันมานาน เพื่อนรุ่นพี่มาให้การสนับสนุน

แนวทางในการทำอาชีพมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานการทำธุรกิจการทำมาค้าขายกับคนต่างชาติ และมี

เกณฑ์ได้รับโชคลาภ จากการเ สี่ ย งโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่ไหนเราเล่นภาษาไทยให้อย่าปฏิเสธมีเกณฑ์จะถูกรางวัลหลักแสนหลักล้านมีเ งิ นปลดหนี้ปลดสินซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินอยู่ได้อย่างสบายพ้นทุกข์ แ ช ร์ เก็บไว้แบ่งปันให้กับคนที่ด ว งชะตาเดียวกับคุณแล้วจะยิ่งทวีคูณความสำเร็จของคุณ

 คนเกิ ดวันอังคาร

ด ว งชะตาของคนเกิ ดวันอังคารนั้นจะดีหน่อยเพราะเป็นคนที่ด ว งแข็งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครก็คอยสนับสนุนเป็นพรรคเป็นพวกโดยเฉพาะวันอังคารที่ทำดียึดมั่นในความดีแม้จะเจอความลำบากแ ค่ไหนก็ไม่อดอย า กเอาตัวรอดได้เสมอ เพ ร าะฉ ะนั้uจง

หมั่นทำดีและยึดมั่นในความดีคุณจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ยิ่งเชื่อมั่นในขณะที่ทุกอย่างไม่เป็นใจ ก็จะยิ่งก้าวหน้าเพราะคนบนฟ้าทดสอบคุณอยู่